Vem är Birgitta?

Jag har hittills under mitt yrkesverksamma liv arbetat i internationella miljöer, framförallt som delägare inom PwCs globala konsultorganisation men också under några år inom Life Science och IT. De roller jag haft har väldigt mycket handlat om att stötta ledare och andra beslutsfattare i förändringsprocesser, att gemensamt komma fram till lösningar i svåra frågor och att finnas till hands som bollplank i stort och smått. Det har förstås också i stor utsträckning inneburit att coacha och utveckla medarbetare både som chef och som ledare på konsultuppdrag och där såväl inspirera som att vara kravställare.

Idag arbetar jag med att stötta ledare, individer och organisationer att bli den bästa versionen av sig själva. Det gör jag genom professionell coachning, mentorskap och förändringsledning. Jag är också aktiv som föreläsare på bl a på Handelshögskolan i Göteborg i etikfrågor, arbetar med integration av akademiker genom Mitt Liv, är engagerad i Styrelseakademin och mentor inom Novare. 

Utöver en civilekonomexamen är jag ICF Professional Certified Coach (PCC), NLP Business Communication Master Practitioner och Diplomerad förändringsledare. Jag har grundat med en del psykologistudier och är utbildad i ett antal metoder för utveckling av ledare och verktyg för personlighetsbedömningar såsom Myers-Briggs (MBTI), Talent Q Dimensions och Drives. 

Jag driver företaget Coach & Change med bas på Lilla Torget i Göteborg men arbetar över hela Sverige och även internationellt.