Executive search

Behöver du hitta en ledare eller specialist för att utveckla organisationen i den riktning du vill?

Jag samarbetar med Carpenova, ett företag som erbjuder Executive Search av ledare och specialister. Carpenovas process har som mål att erbjuda den bästa rekryteringen för uppdragsgivaren och få människor att växa i rätt omgivning.

Se vidare på Carpenovas hemsida www.carpenova.se