Förändringsledning

Att något behöver förändras är ofta tydligt. Men att veta vart man ska och hur man tar sig dit, är ofta en utmaning.  

Förändringsresor kan handla om konkreta saker som att ta fram en ny strategi och affärsplan, att anpassa organisationen för att affären ökar eller minskar, att se över ansvar och processer för att vara värdeskapande, effektiva och ta tillvara kompetensen. Det kan även handla om mer subtila frågor som vilken kultur och vilka värderingar som ska genomsyra verksamheten, varje medarbetare och ända ut till kunden.  

It always seems impossible until it is done.

Nelson Mandela

Jag stödjer er på vägen och stärker er förmåga att göra medvetna val och manövrera rätt i förändringen genom att:

  • ta fram attraktiva och tydliga mål
  • utmana invanda mönster
  • bevara det som fungerar
  • ta fram en tydlig plan
  • stötta ledare och medarbetare

Tillsammans ser vi till att ni når ända fram utan att tappa styrfart. Jag hjälper att utveckla er kapacitet för att leda förändringen mot varaktiga resultat. Det innebär att när vi avslutar processen så finns kompetensen kvar i er egen organisation – en viktig framgångsfaktor.