Mentor

Ordet mentor kommer från antiken och berättelsen om Odysseus. Han skulle ut och resa och bad sin gode vän Mentor ”ta hand om min son och lär honom allt du vet”. Det är grunden till dagens mentorskap som omfattar både stöd och utveckling. Samarbetet mellan en mentor och adept bygger på att en senior person stöttar en mer junior person men där båda parter lär av varandra och får nya perspektiv.

Har du en talang som behöver en extern mentor att prata fritt med och få stöd av? Behöver du själv någon som lyssnar och är helt på din sida, som generöst delar med sig av erfarenheter?

We are what we repeatedly do. Excellence, therefore, is not an act, but a habit.
Aristoteles

Jag arbetar som mentor genom att lyssna, vara bollplank och stötta mina adepter kring långsiktiga utmaningar men också i dagliga operativa frågor. Jämfört med coachningen innebär mentorskapet mer av ett samtal där jag också delar med mig av mina erfarenheter från mina år som ledare och från över 25 år med insyn i stora och små företag och organisationer, ledningsgrupper och styrelser.

Vårt samarbete börjar med ett inledande möte där vi går igenom vilka förväntningar du har och hur vårt samarbete ska se ut. Ett mentorskap är ett långsiktigt samarbete som får mest effekt om det sträcker sig över minst ett år men även kortare insatser kan vara värdefulla bara vi är överens om förväntningarna.